• Deelname aan de yogalessen van Mahamaya Yoga betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en de geldende (huis)regels voor desbetreffende locatie.

 

 • Bij opgave van bepaalde medische redenen kan Mahamaya Yoga overwegen om de cursist te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed van de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van de cursist door Mahamaya Yoga. Dit gebeurt in goed overleg met de cursist/ouder/verzorger. Het achterhouden van medische noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat Mahamaya Yoga deelname aan de lessen ontzegt.

 

 • Mahamaya Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist. De cursist/ouder/verzorger is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten direct te melden aan de docent, voor aanvang van de cursus/les.

 

 • Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Mahamaya Yoga en/of desbetreffende locatie, dienen te worden vergoed.

 

 • Mahamaya Yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer c.q ouder/verzorger.

 

 • Een kinderyogales is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.

 

 • Een cursus gaat van start bij voldoende aanmeldingen. Mahamaya Yoga zal bij onvoldoende aanmeldingen de betrokkenen op de hoogte stellen en eventueel betaald cursusgeld retourneren of de mogelijkheid openhouden om in te stromen op een later tijdstip.

 

 • De cursist wordt verzocht om makkelijk zittende, niet knellende kleding te dragen. Geen rokjes of jurkjes tenzij er een legging onder gedragen wordt en op blote voeten de yogaruimte betreden.

 

 • Om de lessen op tijd te kunnen laten starten, dien je 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn. Na aanvang van de les is deelname niet meer mogelijk.

 

 • De kosten van de lessen staan vermeld op de website (www.mahamayayoga.nl) en dienen vooraf te worden betaald.

 

 • Wanneer een cursist/ouder/verzorger zijn of haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Mahamaya Yoga zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor de gemiste lessen is niet mogelijk.

 

 • Op Nationale feestdagen worden er geen lessen gegeven tenzij anders aangeven.

 

 • Bij verhindering wordt het op prijs gesteld als er voortijdig (uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les) afgemeld wordt per mail: info@mahamayayoga.nl

 

 • De cursist/ouder/verzorger dienen zich te houden aan de huisregels geldend in het gebouw waar de lessen zullen plaatsvinden.